Annemiek: ik heb weinig liefde gehad

Mijn naam is Annemiek. Ik ben geboren op 6 november 1956, te Paramaribo in Suriname. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen,maar heb thuis nooit een vader gekend.

Ik heb weinig liefde en bevestiging gehad in mijn jeugd, en ben ook sexueel misbruikt op mijn 16 de. Gelukkig kwam ik op mijn 17 de tot bekering. Ik vroeg Jezus Christus persoonlijk om in mijn hart te komen wonen.

Helaas kampte ik nog jaren met minderwaardigheids gevoelens, had faalangst,en een verwond hart dat smachtte naar liefde en bevestiging. Hierdoor heb ik jaren relaties gehad met onbekeerde mannen, in de hoop zo liefde te vinden. Wat ik toen nog niet wist, was dat alleen God zelf mijn verwonde hart kon genezen, en dat Hij mij de volmaakte goddelijke liefde kon schenken.

In 1996 kreeg ik heel veel bevrijding, van onreine machten, maar ook gaf de Here me moeders en vaders en broers en zussen, die me zo erg veel liefde gaven, dat ik binnen een jaar was genezen. In 1992 besloot ik heilig te gaan leven. Vanaf ik heilig begon te leven, leerde ik God beter kennen. Het was heerlijk, om zo met God te wandelen. Ik ervoer een diepe vrede en blijdschap in mijn hart ! Ik begon geestelijk flink te groeien. Zo verlangde ik steeds meer naar een diepere toewijding in Christus. Ik begon beloften van God te ontvangen aangaande mijn roeping. God onderwees mij over de zalving, en ook kreeg ik een nieuwe openbaring over het kruis. Ik begreep dat er een speciale soort roeping op mijn leven is, en dat er een prijskaartje aanhangt. Ik gaf me helemaal over aan God. In 1998 ontving ik een nieuwe zalving. Door God's genade mocht ik bidden voor mensen voor bevrijding, en mensen ervoeren ook dat ze werden verkwikt, wanneer ze met mij kwamen bidden.

Ik ben de Here erg dankbaar dat ik een zegen mag zijn voor anderen, en ze mag bemoedigen, tot eer en glorie van God. Amen.

Wil je Jezus ook persoonlijk leren kennen?

Klik dan hier >>>