Joel: wonderlijk herstel na verdrinking

Getuigenis van moeder Corina:
Afgelopen zomer is onze zoon Joel van 2 jaar in de sloot achter ons woonhuis terecht gekomen. Bram heeft Joel voor dood uit het water gehaald en naar huis gedragen. Meteen ben ik gaan reanimeren en Bram heeft 112 gebeld.

Joel was helemaal slap, koud en blauw. Hij vertoonde geen enkel teken van leven, ook niet tijdens het reanimeren. Ondertussen waren we constant voor hem aan het bidden. We waren radeloos, want we dachten echt dat we Joel verloren hadden. Omdat God dit op ons hart legde, hebben we de handen op zijn voorhoofd gelegd en leven over hem uitgesproken in de naam van Jezus. Hierna begon hij zelf adem te halen en zachtjes te kreunen!

Het was op zich al een groot wonder van God dat Joel weer tot leven gekomen was, maar ik was toen wel bezorgd dat Joel een hersenbeschadiging zou hebben. We baden daarom steeds of God ervoor wilde zorgen dat Joel geen hersenbeschadiging er aan over zou houden. Kort daarna arriveerden de ambulance teams en de politie. De arts van de traumahelikopter heeft Joel thuis een eerste behandeling gegeven. Joel ademde toen wel, maar verder reageerde hij nog nergens op. Het ambulancepersoneel zei dat dit kwam omdat zijn hersenen zonder zuurstof zijn geweest. Terwijl de arts en het ambulancepersoneel bezig waren om JoŽl te stabiliseren, heb ik enkele mensen uit de gemeente waarvan wij lid zijn, gebeld om gebed te vragen voor Joel. Zij hadden daarna o.a. alle overige gemeenteleden gebeld en zij hadden het gebedsverzoek weer doorgegeven aan nog meer christenen. Zo waren er in korte tijd heel veel mensen voor Joel aan het bidden. Toen Joel stabiel genoeg was, is hij naar het Erasmus/ Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Op de IC werden Joels hartslag, hartritme, saturatie, ademhaling en bloeddruk constant in de gaten gehouden. Men vreesde voor een hersenbeschadiging, longontsteking en secundaire verdrinking. De medici zeiden dat de toestand van Joel nog 2 dagen kritiek zou blijven. Dezelfde avond om 21: 00 uur is Joel echter al steeds actiever geworden en hij begon weer te praten! Hij wist bijvoorbeeld gedetailleerd te vertellen hoe hij in de sloot gevallen was. Halverwege de nacht begon hij een eigengemaakt lied te zingen. Aan het einde daarvan riep hij luidkeels drie keer "Halleluja!" door de IC. Ook had hij het steeds over het liedje van kerstfeest. Later ontdekten we dat hij het lied "Ere zij God" bedoelde. Dit vonden we wel heel bijzonder! De dag daarna stond Joel te springen in zijn bedje. Hij praatte volop, wilde alle slangetjes, snoertjes en het infuus lostrekken en hij wilde uit bed. Hij wist alles nog. Hieruit bleek dat hij waarschijnlijk geen hersenbeschadiging had opgelopen! Dit vonden ze in het ziekenhuis een wonder. Ook vonden ze in het ziekenhuis dat Joel wel heel veel kracht had om te herstellen! Wij zagen dit als een gebedsverhoring! Nog een dag later werd Joel uit het ziekenhuis ontslagen. Hij hoefde zelfs niet meer terug te komen voor controle!

De kinderarts zei: "Hier moet wel een hogere macht de hand in hebben gehad". Wij hebben haar verteld dat wij wel weten wie die hogere macht is: onze liefdevolle Vader in de hemel ! Joel betekent: Jahweh is God of Jahweh is mijn God. God heeft nu in Joels leven heel duidelijk laten zien dat Hij de levende, almachtige God is, die ook nu nog wonderen doet! Met Joel gaat het nog steeds heel goed ! Het is alsof we Joel voor de tweede keer van God gekregen hebben. We beseffen dat dit ook heel anders had kunnen zijn. God deed wonder op wonder; Joel is niet alleen weer tot leven gekomen, maar hij is ook nog eens heel snel hersteld en bovendien is er geen hersenbeschadiging ontstaan, hij heeft geen longontsteking en geen ARDS gekregen, en er zijn geen complicaties opgetreden! Hij is zelfs niet eens verkouden geworden, ondanks dat hij onderkoeld is geweest. We hebben bij JoŽl ook helemaal niets gemerkt van een trauma of angstige dromen, ondanks dat hij nog heel gedetailleerd weet wat er gebeurd is en de plek nog precies kan aanwijzen waar hij in het water viel . Ook dit is wonderlijk. Het hele gezin heeft overigens geen last van een trauma gehad. God doet geen half werk; het wonder is compleet! Aan God alle dank en eer !!

Ik hoop en bid dat dit getuigenis ook voor u/jou ter bemoediging is in uw/jouw persoonlijke situatie. In MatthŽus 19 vers 26 staat dat wat bij mensen onmogelijk is, wel mogelijk is bij God. Hij is machtig om meer te doen dan wij kunnen bidden of denken (Efeze 3 vers 20) ! Gods zegen toegewenst!

Wil je Jezus ook persoonlijk leren kennen?

Klik dan hier >>>