Sebastiaan: geen pijnstiller kon mijn pijn verzachten...

Voordat ik Jezus kende was ik al heel erg zoekende. Op mijn veertiende zocht ik God niet alleen in de Bijbel, maar ook in de Koran, in de Boeddhistische Dhammapada, in New Age-boeken en Hindoeistische geschriften.

Ik kwam tot de verkeerde conclusie dat elke religie hetzelfde doel heeft: mensen aanzetten tot vredelievendheid en gerechtigheid. Ik geloofde in het populaire idee dat elk geloof net als een bergpad is en dat al die paden uiteindelijk uitkomen op dezelfde bergtop. Uiteindelijk voelde ik mij het meest aangetrokken tot de karma- en reincarnatietheorieen van het boeddhisme.

Ondertussen heb ik vanaf mijn elfde totdat ik 28 jaar oud was enorm veel geleden onder hoofdpijn. Gemiddeld had ik twee maal per week hevige migraineaanvallen. Zo'n aanval is sowieso een ware marteling, laat staan als je muziekstudent - en later muzikant en muziekleraar - bent. Bij zo'n aanval had ik telkens het gevoel alsof mijn hoofd verpletterd werd. Ik kon alleen maar in mijn bed kruipen in een verduisterde kamer, hopende dat ik in slaap zou vallen en dat ik de pijn niet zou voelen in mijn droom. Soms moest ik mij ziek melden voor een repetitie, of in de school waar ik muziekles gaf.

Ondertussen bezocht ik verscheidene dokters, maar geen enkele van hen kon mij helpen. Geen enkele pijnstiller kon de pijn verzachten. In al mijn wanhoop bezocht ik op den duur alternatieve genezers.

In mijn jeugd op school had ik wel over Jezus gehoord. Van kindsbeen af was Jezus voor mij het grote voorbeeld, de held op wie ik wou lijken. Maar mijn bewondering voor Jezus nam een beetje af toen ik op de katholieke school bij de godsdienstleerkrachten leerde dat men die wonderverhaaltjes niet letterlijk maar wel figuurlijk moest interpreteren.

Maar toen ik 28 jaar oud was ontmoette ik op een dag een christen. Ik vertelde de man dat ik erg wanhopig was, omdat ik al meer dan vijftien jaar lang migraineaanvallen had en dat geen enkele dokter of pijnstiller mij kon helpen. Daarop vroeg de man mij: "En geloof je dat Jezus jou kan genezen"? Ik antwoordde dat ik daar ergens wel in geloofde. De man toonde mij op basis van enkele bijbelverzen aan dat Jezus niet alleen is gestorven voor onze ziekten, maar ook dat Zijn striemen onze genezing zijn (1 Pet 2:24 en Jes 53:4). Verder getuigde de man over genezingen die hij gezien had bij mensen die zogezegd ongeneeslijk ziek waren.

Nadat de man mij had uitgelegd wat de Blijde Boodschap eigenlijk werkelijk inhoudt, vroeg ik de man om te bidden voor mij opdat ik mocht genezen van de migraine-aanvallen. Dat deed hij... met vuur en autoriteit in Jezus' Naam. Toch bleef ik kritisch, want ik dacht: "Allemaal goed en wel, maar ik ben beslist niet van plan om me psychomatisch te laten beinvloeden". Maar terwijl de man voor mij bad begon ik plotseling een eigenaardige bovennatuurlijke tinteling en warmte te voelen in mijn hoofd. Deze duidelijke waarneming maakte een zodanige indruk op mij dat ik er zeker van was: "God zij dank: ik ben genezen". De man die voor mij gebeden had bleek een voorganger te zijn van een huiskerk, en dan nog niet ver van waar ik woon. Hij nodigde mij uit naar de Bijbelstudie op woensdagavond bij hem thuis, en ik ging daar maar al te graag op in. Tot op heden ben ga ik nog steeds elke woensdagavond naar zijn Bijbelstudies. Kort na de gebedsgenezing kreeg ik nog enkele keren een migraine-aanval, waardoor ik terug begon te twijfelen. Maar op de Bijbelstudie leerde ik dat dit aanvallen waren van het kwade om mijn geloof te doen wankelen, en dat ik met overtuiging Gods Woord moest uitspreken dat zegt "door Jezus' striemen ben ik genezen". En inderdaad: de migraine-aanvallen werden minder en bleven uiteindelijk weg.

Ondertussen zijn we drie jaar verder en heb ik nog steeds geen migraine-aanvallen meer. Bovendien had ik naast die migraine-aanvallen nog andere lichamelijke klachten, en ook deze zijn gestopt sindsdien, hoewel ik niet specifiek voor die andere klachten had gebeden. Mijn leven is veranderd in die zin dat ik alles anders bekijk dan vroeger. Ik ben niet bang meer om te sterven, ik vertrouw steeds op God zonder angst voor de toekomst en ik ben ook veel zelfzekerder geworden. Ondertussen heb ik zelf mensen over Jezus verteld en zelfs iemand genezen van hernia door gebedsgenezing.

Vroeger geloofde ik "iets" van de Bijbel, maar het meeste niet. Nu geloof ik dan de Bijbel werkelijk het door God geinspireerde Woord is. Nu ben ik ervan overtuigd dat Jezus werkelijk de enige Weg, Waarheid en het Leven is!

Wil je Jezus ook persoonlijk leren kennen?

Klik dan hier >>>