Wonderen in jouw leven?Wonderen zijn er overal elke dag.
Toch lopen veel mensen eraan voorbij.
Sommigen denken bij wonderen
Aan grote, krachtige gebeurtenissen.
Maar God is juist ook groot in kleine dingen.
Heb jij er oog voor?

God is niet schreeuwerig of dringt zich niet op.
Hij is juist vaak voelbaar en hoorbaar in de stilte
In de rust.
In het moment van het genieten van de zon.
De bloem die in de wind wuift.
De voorbijfladderend vlinder
De knalblauwe hemel met torenhoge wolken
Een opmerking van een kind.
Een arm om je heen.

Dat is God.
Dat is Jezus.
Hij wil je intens laten genieten.
van alle dingen die Hij elke dag schept.
Elke minuut, elke dag.
Hij wil jou laten genieten.
Van het leven, van de mensen.
Van geuren, kleuren en geluiden.

Juist ook als het niet zo meezit.
Juist als het donker in je leven is.
Dan kunnen er toch momenten zijn van geluk,
Van liefde,
Van God.
Heb jij er oog voor?
Of heb je er moeite mee?

Schrijf dan eens op waar je blij mee bent.
Waar je van kunt genieten.
En dank God ervoor.
Vraag Hem om ballast los te laten.
En oog te hebben voor de wonderen
Van elke dag om je heen.
Lees elke morgen je lijstje door.
En vul het aan.
Je zult zien dat er onnoemelijk veel dingen
Die God geeft en waar je van kunt genieten.

Dank God voor de goede dingen, geniet en LEEF!