Alles is mogelijk voor wie gelooft!

Denk nooit te klein van God.
Hij is zoveel groter en machtiger dan je denkt.
Hij is een oceaan van liefde, kracht en genezing.
Voor Hem is alles mogelijk.
God is Geest en Hij wil en kan oneindig veel meer doen
dan wij met ons verstand kunnen bevatten.

De Bijbel staat vol met teksten
over de machtige grootheid van God.
Het hardop uitspreken van deze teksten
helpt ons God beter te leren kennen en
Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren.
Spreek onderstaande woorden van God rustig
en in geloof hardop uit.


Vertrouw Mij!

'Heb VERTROUWEN in God,
Ik verzeker jullie als iemand tegen die berg zegt:
'Kom van je plaats en stort je in zee',
en NIET TWIJFELT in zijn hart,
maar GELOOFT dat gebeuren zal wat hij zegt,
dan zal het ook gebeuren.
Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen,
GELOOF dat je het al ontvangen hebt,
en je zult het krijgen.' (Marc. 11:22-24)

'Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie GELOOFT.'
(Marc. 9:23,24)

'Degenen die tot GELOOF zijn gekomen,
zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen:
in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
ze zullen spreken in onbekende talen,
met hun handen zullen ze slangen oppakken
en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren,
en ze zullen zieken weer gezond maken
door hun de handen op te leggen.' (Marc. 16:16-20)

'Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem GELOOFT
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.' (Joh. 3:16)

'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!
Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in Mij GELOOFT.' (Joh. 7:37,38)

'Waarachtig Ik verzeker jullie:
wie op Mij VERTROUWT zal hetzelfde doen als Ik,
en zelfs meer dan dat,
Ik ga immers naar de Vader.' (Joh. 14:12)


Ik zal met je zijn!

Wees niet bang om in jouw situatie op Jezus te vertrouwen.
Wees niet bang om Zijn getuige te zijn.
Wees niet bang om fouten te maken.
God is een machtige helper.
Hij richt je steeds weer op.
Hij vraagt alleen vertrouwen en moed.
Want het is niet jouw strijd, het is Gods strijd.

Jezus zegt:
'Jullie hebben niet Mij uitgekozen,
maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan
en vrucht te dragen, blijvende vrucht.' (Joh 15:16)

Juist nu, in deze donkere wereld, is het nodig
dat het Licht van Jezus helder door jou heen schijnt!

Vertrouw op Hem, Hij zal het doen door jou heen!