Wonderen van Jezus!

Jezus heeft in de tijd dat Hij als mens op aarde was,
enorm veel wonderen, tekenen en genezingen verricht.
Je kunt erover lezen in de Bijbel.
Vooral het bijbelboek Markus is snelle aaneenschakeling van
de vele wonderen die door Jezus heen gebeurden.
Het begon met het veranderen van water in wijn op een bruiloft.
Jezus liep over het water
Hij genas blinden, genas zieken, wekte doden op.
Hij dreef demonen uit.
Hij gaf 5000 mensen te eten van 5 broden en 2 vissen.
En hield na afloop 12 manden met brood over.
En nog vele en vele andere wonderen.


Jezus was hierin in alles afhankelijk van Zijn Vader in de hemel.
Hij was ook afhankelijk van de Heilige Geest.
Pas na Zijn doop in water en vervulling met de Heilige Geest,
begon Zijn bediening op aarde.

Geweldig wat Jezus deed.
Daarvoor kwamen er veel mensen naar Hem toe.
Helaas vaak alleen voor de wonderen.
En niet zozeer voor zijn boodschap.

Jezus verkondigde ook dat Hij moest lijden en sterven.
Hij riep mensen op tot inkeer.
Tegen de kerkleiders in die tijd zij hij dat ze tot inkeer moesten komen.
Want het grootste wonder voltrok zich nadat Jezus gekruisigd was.
Na 3 dagen stond Hij op uit de dood.
Hij heeft de dood overwonnen.
Daardoor is de weg vrij voor ons om bij God te komen.
Dat is het grootste wonder in de geschiedenis.

Jezus is naar de hemel.
En Hij doet nog steeds volop wonderen.
De media drukt dit vaak weg, of geeft een vertekend beeld ervan.
Maar ook in onze tijd worden in de naam van Jezus zieken genezen
en staan mensen op uit de dood na gebed.
Jezus is springlevend!
En de wonderen die in de Bijbel gebeurden
gebeuren ook vandaag de dag wereldwijd.
Een voorbeeld hiervan zijn Ronald en Heidi Baker.
Ze hebben een geweldige bediening in Mozambique
waar ze vele duizenden gemeenten hebben mogen stichten
nadat ze begonnen waren met de zorg voor weeskinderen.
Heidi Baker heeft in haar bediening honderden mensen
op zien staan uit de dood.
Door hen zijn velen tot Jezus gekomen.
Ze geven de liefde van Jezus op een geweldige manier handen en voeten.

Kijk eens op: Ronald en Heidi Baker >>

Jezus is HEER ook vandaag.
Lees in het bijbelboek Markus en laat je inspireren door Jezus.
In Markus 16 staat dat het een kenmerk is van gelovigen
dat ze zieken genezen en demonen uit zullen drijven.
Hij geeft de opdracht om het evangelie te verkondigen
en Hij zet de evangelieverkondiging kracht bij
met wonderen en tekenen.

Persoonlijk heb ik mogen ervaren dat dit waar is.
Op een zendingsreis in Mongolie, maar ook in Nederland.
Jezus wil echt genezen en mensen de Zijn kracht laten ervaren.
Ik geloof niet dat we Jezus een plezier doen met allerlei
ingewikkelde theologische discussies.
Het kost een hoop tijd en energie, terwijl er een wereld in nood is.
Ik geloof dat Jezus van ons vraagt om Hem echt persoonlijk te leren kennen
en Hem te volgen
Om de dingen te doen die Hij ook deed.
En zelfs meer dan dat.

Ben jij bereid om hierin uit te stappen?