Er is hoop voor jou!

Veel, soms schokkend nieuws, overspoelt elk mens.
Vrolijke, maar ook verdrietige en angstige berichten.
Misschien zijn in jouw leven dingen
gebeurt die je wereld op zijn kop hebben gezet.
Die je hebben geschokt of verward.

Wat heeft jou het meeste geraakt in je leven?
Is dat het bericht over je gezondheid?
of het verlies van wie je zoveel hield?
De geboorte van een kindje?

Hoe ga jij de toekomst in?
Ben je vol hoop en verwachting?
Of ben je geknakt en verbroken?
Speciaal voor jou kwam ik

Wie je ook bent en wat je ook hebt meegemaakt,
Hoe gebeurtenissen je soms kunnen overspoelen.
Er is KRACHTIG en BELANGRIJK NIEUWS
dat je niet mag missen in je leven.
Of je nu jong of oud bent, ziek of gezond.
Het is een superblij bericht voor ieder mens.
Voor jou en mij!

Het is de geboorte van Jezus, de Zoon van God.
Jezus, redder en verlosser
van iedereen die in Hem gelooft.
Hij kwam naar de aarde voor jou!

Jezus zegt: Ik hou van je.
Speciaal voor jou ben Ik gekomen op aarde.
Speciaal voor jou ben Ik gestorven en opgestaan.
Voor jouw verbrokenheid en zonden.
Vertrouw op Mij.
Ik wil je genezen en herstellen.
En vullen, rijk vullen.
Met krachtig, zuiver, nieuw Leven!
Open je hart en laat je (opnieuw) vullen!
Open je leven en laat Mij (opnieuw) toe!

Ben jij opnieuw geboren?
Ben jij vol verwachting?

God zegt: 'Wanneer de tijd daarvoor gekomen is,
luister Ik naar je,
op de dag van de redding help Ik je.'
Nu is de tijd daarvoor gekomen,
nu is de dag van de redding.(2 Kor 6:2)

Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt ontvangt,
want wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan.
(Matt. 7:7,8)

GODS ZEGEN EN KRACHT TOEGEWENST
VOOR JOU EN DE MENSEN OM JE HEEN!