Gebed voor genezing

Jezus geneest ook vandaag.
In de Bijbel staat al in het bijbelboek Exodus dat de HEER zegt:
ik de HEER ben het die geneest.
Hij kan en wil iedereen genezen.
We mogen ons ernaar uitstrekken.

In verschillende christelijke kerken of gemeenten wordt gebeden voor genezing.
Gelukkig gebeurt komt dat steeds vaker voor.
Zo zijn er genezingscampagnes vanuit bijvoorbeeld de Levensstroom gemeente.
>> Klik hier voor genezingsdiensten

Verder zijn er op diverse plaatsen in Nederland de healing-rooms waar voor genezing gebeden wordt in de naam van Jezus.
>> Klik hier voor info over Healingrooms.

Dit is maar een greep uit de mogelijheden.
Er zijn meer christelijke bijeenkomsten waar in Jezus naam genezing plaatsvindt.
Wees er wel alert op dat in zo'n dienst Jezus Christus centraal staat
dat het evangelie wordt verkondigd en dat Jezus de eer krijgt.

Je hoeft niet altijd voor genezing naar een speciale bijeenkomst.
Het kan natuurlijk zo zijn dat God je er toe roept om er heen te gaan.
Maar je kunt ook thuis zelf Jezus vragen of Hij je geneest,
of andere geestvervulde christenen vragen of ze voor je willen bidden.

Helaas vind niet altijd genezing plaats
De reden hiervan is niet altijd makkelijk aan te geven.
Er is niet altijd een pasklaar antwoord op.
Maar God zegt dat Hij wil genezen.
Wij mogen daarop gaan staan.
We mogen ons ernaar uitstrekken.
En Hij wil en kan het doen.


Meer over genezing?

klik dan hier >>