Engelen: helpers van God voor jou!
Zijn er engelen hier op aarde? (Joh 10:10)
Hoe zien ze eruit?
Hebben ze iets te maken met het leven van jou en mij?
De schrijvers van de Bijbel geloofden in hen
en vonden hen heel belangrijk,
want driehonderd keer spreekt de bijbel over hun werk op aarde.
veel meer dan over boze geesten en de satan.
We kunnen dus veel over engelen leren:
wat ze hebben gedaan hebben.

Maar engelen zijn er ook vandaag.
Hun tegenwoordigheid en aktie dragen eraan bij
dat nederlagen gaan veranderen in overwinningen.
Engelen zijn door God geschapen (Kol 1:16)
Engelen zijn echte gangmakers.
'Sta op en ga.' zijn hun woorden.
Gideon, Jozef, Petrus, - altijd hetzelfde.

Als mensen hen zagen, leken ze op jonge mannen,
nooit mooie vrouwen, en ze hadden nooit vleugels.
Cherubs hebben vleugels, maar dat zijn eigenlijk
andere hemelse wezens dan engelen.
Ze zijn vaak niet zichtbaar voor ons,
omdat er lichtgolven zijn die we niet kunnen zien.
Soms als de Heer een wonder doet, kunnen mensen engelen zien.

Engelen hebben de opgave de Heer te loven en te danken
ook door hun muziek en zang
Ze waren bij de schepping van de aarde (job 38:7)
Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem
rondom de geboorte van Jezus.

Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij.
Ze hebben belangstelling voor ons en leven mee.
Want de Heer Jezus vetelt dat er vreugde is bij de engelen
over iedere zondaar die zich bekeert.
De engelen die op aarde werken, zijn vaak
vriendelijke en begrijpende helpers (Hand 12:1-11)

Petrus werd bevrijd door engelen uit zijn gevangenis.
Christenen waren bij elkaar om God te smeken dat Petrus werd vrijgelaten.
Toen kwam er een engel van de Heer in de cel
en er scheen meteen een licht.
Het leek alsof de bewakers sliepen.

Eerst duwde de engel Petrus waker en liet hem opstaan.
'Sta op, gauw een beetje' zei hij.
De ketenen vielen van Petrus af.
Kleed je aan en wikkel je in je overjas en volg mij.
Petrus dacht dat het een visioen was en volgde de engel.
Door geopende deuren liep hij met Petrus door de poort
een eindje de straat in.
Toen verdween hij.

Engelen zijn in onze tijd niet minder actief.
Er zijn vele verhalen van mensen die engelen hebben ontmoet,
vaak in een noodsituatie.
God is groot en Hij houdt van ons.
Hij staat met Zijn engelen de mensen bij die in Hem geloven.