Wie ben jij in Jezus?

Gods woord heeft ongekende kracht.
Wat jij niet kan, kan Gods Woord wel.
Het kan je leven veranderen.

GELOOF komt in de plaats van twijfel.
Worstelingen maken plaats voor OVERWINNINGEN.
Gebondenheid maakt plaats voor VRIJHEID.

Lees de volgende bijbelteksten eens hardop door.
En laat de waarheid ervan diep tot je doordringen.

Weet wie je bent in Jezus Christus!

Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13)

Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)

Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)

Ik ben een deel van de ware wijnstok

een kanaal van Christus' leven (Joh. 15:1,5)Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)

Ik ben uitgekozen en door Christus aangewezen

om vrucht te dragen (Joh. 15:16)

Ik ben een zoon van God;

God is mijn geestelijk Vader (Rom. 8:14,15)Ik ben een medeërfegenaam met Christus,

en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)

Ik ben een tempel, een woonplaats van God,

Zijn Geest en zijn leven verblijven in mij (1 Kor. 3:16; 6:9)

Ik ben met God verenigd en 1 geest met Hem (1 Kor. 12:27)

Ik ben een deel van Christus' lichaam (1 Kor. 12:27)

Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18,19)

Ik ben een zoon van God en 1 met Christus (Gal. 3:26,28)

Ik ben een erfgenaam van God omdat ik zijn zoon ben (Gal. 4:6,7)

Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2)

Ik ben Gods maaksel - zijn handwerk -

opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen (Ef. 2:10)Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)

Ik ben een gevangene van Christus (Ef. 3:1; 4:1)

Ik ben rechtvaardig en heilig (Ef. 4:24)

Ik ben een burger van de hemel,

nu al gezeten in de hemel (Fil. 3:20; Ef. 2:6))

Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

Ik ben door God uitgekozen,

heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Thess. 1:4)

Ik ben een zoon van het licht,

en niet van de duisternis (1 Thess. 5:5)

Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Heb. 3:1)

Ik heb deel aan Christus; ik deel in Zijn leven (Heb. 3:14)

Ik ben één van Gods levende stenen,

opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Pet. 2:5)Ik ben lid van een uitgekozen geslacht,

een koninklijk priesterschap,

een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Pet. 2:9,10)

Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld

waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Pet. 2:11)

Ik ben een vijand van de duivel (1 Pet. 5:8)

Ik ben een kind van God

en ik zal op Christus lijken als Hij terugkomt (1 Joh. 3:12)

Ik ben uit God geboren,

en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)Ik ben niet de grote 'Ik ben'
maar door de genade van God, ben ik wat ik ben
(Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58; 1 Kor. 15:10)

AMEN!