Wees vrij!

Gods liefde overwint de duisternis.

Ook als je christen bent kun je nog gebonden zijn.
Je kunt bijvoorbeeld gebonden zijn aan porno, drank, roddelen of roken.
Je kunt gebonden zijn dingen die in je verleden mis zijn gegaan
en die je belemmeren om in vrijheid te leven.
Het kan je leven beheersen en relaties kapot maken.

Jezus kan en wil je volledig vrij maken,
zodat je nog meer in je bestemming kan gaan wandelen,
zodat Gods licht nog meer door je heen kan gaan schijnen.
Jezus heeft aan het kruis alle volbracht.
Hij heeft Zijn bloed gegeven.
Door Zijn striemen mogen wij genezing ontvangen.

Hij kan je echt vrij maken.
Strek je daarnaar uit.

Jezus Christus is onze bevrijder.
De sleutel voor bevrijding ligt bij het volbrachte werk van Jezus aan het kruis.

Bevrijding gaat niet volgens een bepaald schema.
Soms gebeurt bevrijding in persoonlijk gebed.
Soms door gebed van anderen.
Soms ook bij de doop of het avondmaal.

Soms is het goed een traject te doorlopen,
waarbij je stap voor stap een bevrijdingstraject doorgaat.
Het advies is wel om dit onder begeleiding te doen
van christenen die ervaring hebben met bevrijdingspastoraat.

Stappen die doorlopen kunnen worden bij bevrijding:
- Zonden belijden en vergeving vragen en schenken
- Verbreken van verkeerde relaties
- Verbreken van demonische banden/ generatievloeken in de naam van Jezus
- Uitdrijven van demonen

Boeken die hierin van harte aan te bevelen zijn:
- Zeven stappen op weg naar de vrijheid (Wilkin van der Kamp)
- Christen wees vrij! (Graham Powell)

Conferenties kunnen je ook helpen om meer zicht hierop te krijgen.
Van harte zijn aan te bevelen de conferenties van team 'Vrij Zijn'.

Klik hier voor meer info en conferenties van team 'Vrij Zijn'