Ben je angstig?

Ben je angstig of onzeker?
Misschien ben je bang voor ziekte of de dood
Bang voor de toekomst.
Of bang voor bepaalde mensen of situaties.
of voor iets anders?

Angst kan je leven overheersen.
Het kan je verkrampen en blokkeren.
Ook bij christenen.
Zelfs bij doorgewinterde christenen.
Angst voor wat andere mensen van je vinden.
Angst voor de kerk.
Angst voor God.

Dat is precies het tegenovergestelde
van wat God met je voorheeft.
Hij wil niet dat je uit angst leeft,
maar uit Zijn Liefde!


Kijk niet angstig om je heen

God zegt in de Bijbel: wees niet bang.
De Bijbel staat er vol mee: ruim 300 keer!

Jezus zegt het met klem:
'Wees niet bang, want Ik ben met je.
Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God.
Ik zal je kracht geven en je helpen.
Ik zal je overeind houden
met mijn heilrijke rechterhand.'
(Jesaja 41:10)


Kijk naar Jezus

Kijk daarom naar Jezus.
Hij heeft alle rottigheid op Zijn schouders genomen.
ook je angst.
Hij is uit pure liefde voor jou gestorven.
En is weer opgestaan uit de dood.
Hij heeft echt alles overwonnen!
Ook je angst!

Daarom: leef echt!
Leef vanuit Zijn grenzeloze, vurige liefde.
Bid erom. Vraag erom.
Blijf volhouden.
En God zal het je geven.
Want: God is dichtbij ieder die Hem aanroept.
(Psalm 145:18)


Gebed

Regelmatig bidden helpt tegen angst.
Je kunt dat gewoon in je eigen woorden doen.
Je kunt ook het volgende gebed uitspreken naar God:

Lieve Vader,
Ik geloof dat U mijn angst weg kan nemen.
Neem al mijn angst nu weg
Bevrijd me ervan in Jezus naam.
En geef me er Uw liefde voor terug.
Vul me nu helemaal met Uw liefde...
Laat me leven, echt leven
vanuit Uw oneindige liefde.
Help me Uw liefde door te geven
aan mensen om me heen.
In Jezus naam.
Amen.